Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger  

Vi er glade for din brug af vores websted. Beskyttelsen af dine personlige oplysninger er vigtig for os, og  vi ønsker, at du skal føle dig sikker, når du bruger vores websted.  

 1. Oplysninger om indsamling af personoplysninger  
 2. I det følgende informeres du om indsamling, behandling og anvendelse af personlige data på  vores hjemmeside. Ved personoplysninger forstås alle oplysninger om en levende person,  der kan identificeres.  
 3. Den dataansvarlige i henhold til EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) er:  
Navn: DIBMat GmbH
Adresse Wilhelm-Leuschner-Street 78  

60329 Frankfurt ved Main  

Tyskland 

E-mail: [email protected]

 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige via følgende kontaktoplysninger:  

Nome: entplexit GmbH Kölner  

Straße 12  

65760 Eschborn

E-mail: [email protected] 

 

 1. Hvis vi benytter kontraherede tjenesteudbydere til enkelte funktioner for at præsentere  vores tjenester for dig eller dine data til reklameformål, informerer vi dig detaljeret om de  respektive processer nedenfor.  

  

 1. Dine rettigheder som registreret  
 2. Du har følgende rettigheder over for os med hensyn til de personoplysninger, der vedrører  dig:  

Du har til enhver tid ret til at anmode om oplysninger om de data, vi har om dig, fra os.  Disse oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, de kategorier af data, som vi  

behandler, de formål, som de behandles til, kilden til dataene, hvis de ikke er indsamlet  direkte fra dig, og, hvis det er relevant, de modtagere, som vi har delt dine data med. Du 

Dokumentkontrol  

Sidst opdateret: 04/15/2021  Version: 1 

kan gratis få en kopi af dine data hos os. Hvis du har brug for yderligere kopier,  forbeholder vi os ret til at opkræve dig for disse kopier.  

  

Du har ret til at anmode om, at vi berigtiger urigtige oplysninger om dig. Vi vil tage  passende skridt til at holde de data, vi gemmer og behandler løbende, nøjagtige,  fuldstændige og aktuelle, baseret på de mest opdaterede oplysninger, der er  tilgængelige  

Du har ret til at kræve, at dine personoplysninger, der er lagret hos os, slettes,  medmindre behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytringsfrihed og  information, for at opfylde en retlig forpligtelse, af hensyn til offentlige interesser eller  for at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav.  

Du har ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du  anfægter oplysningernes rigtighed, hvis behandlingen er ulovlig, men du nægter at få  dem slettet, og vi ikke længere har brug for oplysningerne, men du har brug for dem til at  gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem, eller hvis du har gjort indsigelse mod  behandlingen i henhold til art. 21 GDPR.  

Du har ret til at anmode om, at vi overfører dine data – hvis det er teknisk muligt – til en  anden ansvarlig part. Du kan dog kun gøre denne ret gældende, hvis databehandlingen  er baseret på dit samtykke eller er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt. I stedet for  at modtage en kopi af dine data kan du også bede os om at sende dataene direkte til en  anden ansvarlig part, som du har angivet.  

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data af grunde,  der skyldes din særlige situation, så længe databehandlingen er baseret på dit samtykke,  på vores legitime interesser eller en tredjeparts legitime interesser. I så fald ophører vi  med at behandle dine data. Dette gælder ikke, hvis vi kan påvise, at der er tvingende  legitime grunde til behandling, som vejer tungere end dine interesser, eller hvis vi har  brug for dine data til at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav. 

Dokumentkontrol  

Sidst opdateret: 04/15/2021  Version: 1 

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til os. Som følge heraf har vi ikke  lov til at fortsætte den databehandling, der var baseret på dette samtykke, i fremtiden.  

 1. Hvis du føler, at vi ikke har reageret på en passende måde på dine klager, eller hvis du har  yderligere bekymringer, har du desuden ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed.  Den ansvarlige myndighed for os er “Hessische Beauftragte für Datenschutz und  Informationsfreiheit“: http://www.datenschutz.hessen.de.  
 2. Du kan sende dine forespørgsler vedrørende dine rettigheder som registreret til os på  [email protected] eller pr. post til den dataansvarliges postadresse.  

  

 1. Indsamling af personlige oplysninger ved besøg på vores websted  

Hvis du bruger webstedet udelukkende til informationsformål, dvs. hvis du ikke registrerer dig selv eller  sender os nogen oplysninger, indsamler vi kun de personoplysninger, som din browser sender til vores  server. Hvis du ønsker at se vores hjemmeside, indsamler vi følgende tekniske data, som vi har brug for,  for at vi kan vise dig vores hjemmeside og sikre stabilitet og sikkerhed (retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1,  sætning 1, litra f, i GDPR):  

 1. IP-adresse  
 2. dato og klokkeslæt for forespørgslen  
 3. tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)  
 4. indholdet af forespørgslen (specifikt websted)  
 5. adgangsstatus/HTTP-statuskode  
 6. mængden af data, der overføres i hvert enkelt tilfælde  
 7. det websted, hvorfra anmodningen stammer  
 8. browser  
 9. styresystem og dets brugergrænseflade  
 10. sprog og version af browsersoftwaren  

Ovennævnte oplysninger behandles til følgende formål:  

 1. For at sikre en problemfri forbindelse til webstedet;  
 2. Du kan garantere en behagelig brug af vores websted;  
 3. Evaluering af systemets sikkerhed og stabilitet samt til andre administrative formål.  

Disse oplysninger gemmes midlertidigt i såkaldte logfiler. Disse oplysninger registreres uden din  indgriben og gemmes, indtil de automatisk slettes.  

 1. Cookies  
 2. Ud over de førnævnte datakategorier bruger vi cookies for at gøre besøget på vores websted  så brugervenligt som muligt og for at give dig mulighed for at bruge visse funktioner. Cookies 

Dokumentkontrol  

Sidst opdateret: 04/15/2021  Version: 1 

er små tekstfiler, der gemmes på din browsers delegerede harddisk, hvorigennem visse  oplysninger strømmer tilbage til den person, der sætter cookien (i dette tilfælde os). Cookies  bruges til at forbedre brugeroplevelsen og effektiviteten af vores websted.  

  

 1. Typer af cookies 

Dette websted bruger følgende typer cookies:  

Forbigående cookies slettes automatisk, når du lukker din browser. Det drejer sig for det  meste om sessionscookies, som gemmer et såkaldt “session-ID”, som gør det muligt at  tildele forskellige forespørgsler i din browser i en bestemt session. Dette kan bruges til  at identificere din enhed, når man gentagne gange besøger et websted i løbet af en  session. Disse cookies slettes, når du logger ud, eller når browservinduet lukkes.  

Vedvarende cookies gør det muligt for webstedet at huske dine oplysninger og  indstillinger ved dit næste besøg. Dette giver dig hurtigere og mere bekvem adgang til  webstedet, da du f.eks. ikke behøver at ændre dine sprogindstillinger igen. Hvor længe  cookien forbliver på din enhed afhænger af varigheden eller udløbsdatoen for den  pågældende cookie og dine browserindstillinger. Disse cookies slettes automatisk efter  et bestemt tidsrum, som kan variere fra cookie til cookie. Vedvarende cookies kan til  enhver tid slettes via sikkerhedsindstillingerne i din browser.  

  

 1. Afhængigt af typen af cookie bruger vi cookies enten på grundlag af vores legitime interesser  (teknisk nødvendige cookies) eller på grundlag af dit samtykke (valgfrie cookies), i henhold til  dit valg af cookie-banneret, der vises, når du går ind på hjemmesiden. Du kan også  konfigurere dine browserindstillinger i henhold til dine præferencer og f.eks. nægte at  acceptere cookies fra tredjeparter eller alle cookies. Dette kan resultere i en funktionel  begrænsning af vores tilbud.  
 2. Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger  
 3. Inden for rammerne af vores aktiviteter og tjenester kan det blive nødvendigt for os at  videregive de personlige oplysninger, der er gemt om dig, til fysiske personer, juridiske  enheder eller offentlige myndigheder. Vi indgår kontrakter med vores tjenesteudbydere,  som sikrer, at de kun må behandle dine personoplysninger på en måde, som vi udtrykkeligt  har instrueret dem om at gøre det. Desuden sikrer vi, at de træffer de nødvendige tekniske  og organisatoriske foranstaltninger til at behandle dine data sikkert og kun opbevarer dine  personoplysninger så længe som nødvendigt. Eksterne tjenesteudbydere, som kan modtage  personoplysninger, falder generelt ind under følgende kategorier af modtagere:  Datterselskaber og tilknyttede virksomheder

Dokumentkontrol  

Sidst opdateret: 04/15/2021  Version: 1 

 1. Hvis data behandles i lande uden for Den Europæiske Union eller EWR, sikrer vi, at dine  personoplysninger behandles i overensstemmelse med det europæiske  

databeskyttelsesniveau. I mangel af en beslutning fra EU-Kommissionen overfører vi kun  data til tjenesteudbydere fra tredjelande, der tilbyder passende garantier i henhold til art. 46 GDPR (normalt EU’s standardkontraktklausuler).  

  

 1. Kontaktformular  
 2. Når du kontakter os (f.eks. via e-mail eller via kontaktformularen), vil de oplysninger, du giver  os, blive behandlet med henblik på at behandle din anmodning og i tilfælde af, at der opstår  opfølgende spørgsmål. Kontaktformularen er en ekstra service, som vi stiller til rådighed for  at gøre det muligt for dig at kontakte os hurtigt og nemt, og den er baseret på Art. 6 stk. 1 f  GDPR.  
 3. De personoplysninger, som vi indsamler i denne forbindelse, slettes, når anmodningen i  forbindelse med kontakten er blevet fuldstændig afklaret, og det kan heller ikke forventes, at  den konkrete kontakt bliver relevant igen i fremtiden, medmindre lovbestemte  opbevaringsforpligtelser står i vejen herfor.  

  

 1. Blog 

På vores blog, hvor vi offentliggør forskellige artikler om emner i forbindelse med vores aktiviteter, kan  du komme med offentlige kommentarer. Din kommentar vil blive offentliggjort med dit angivne  brugernavn lige under indlægget. Du kan bruge et pseudonym i stedet for dit rigtige navn. Du skal oplyse  dit brugernavn og din e-mail-adresse, mens alle andre oplysninger er frivillige. Hvis du efterlader en  kommentar, vil vi fortsat gemme din IP-adresse. Lagringen er nødvendig for os for at kunne forsvare os  mod ansvarskrav i tilfælde af en eventuel offentliggørelse af ulovligt indhold. Vi har brug for din e mailadresse for at kunne kontakte dig, hvis en tredjepart skulle gøre indsigelse mod din kommentar som  ulovlig. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Kommentarer kontrolleres ikke før  offentliggørelse. Vi forbeholder os ret til at slette kommentarer, hvis tredjeparter klager over, at de er  ulovlige. 

 1. Nyhedsbrev  
 2. Vi sender nyhedsbreve, e-mails og andre elektroniske meddelelser med salgsfremmende  oplysninger. Vores nyhedsbreve indeholder oplysninger om vores produkter, tilbud, 

Dokumentkontrol  

Sidst opdateret: 04/15/2021  Version: 1 

kampagner og vores virksomhed. Med de følgende noter informerer vi dig om indholdet af  vores nyhedsbrev samt om proceduren for tilmelding, forsendelse og statistisk evaluering og  din ret til at gøre indsigelse.  

 1. Ved tilmelding til vores nyhedsbrev anvender vi en logget Double-Opt-in-procedure. Det  betyder, at du efter tilmelding vil modtage en e-mail, hvor du bliver bedt om at bekræfte din  tilmelding. Denne bekræftelse er nødvendig, så ingen kan tilmelde sig med udenlandske  emailadresser. Tilmeldinger til nyhedsbreve logges for at kunne bevise tilmeldingsprocessen i  overensstemmelse med de juridiske krav. Dette omfatter lagring af tilmeldings- og  bekræftelsestidspunktet samt IP-adressen. Ændringer af dine data, der er gemt af  tjenesteudbyderen, logges også. Formålet med denne procedure er at kunne bevise din  registrering og om nødvendigt at klarlægge et eventuelt misbrug af dine personlige  oplysninger.  
 2. For at tilmelde dig nyhedsbrevet er det tilstrækkeligt at indtaste din e-mailadresse. Det er  frivilligt at give yderligere oplysninger, som bruges til at henvende sig personligt til dig. Efter  din bekræftelse gemmer vi din e-mail-adresse med henblik på udsendelse af nyhedsbrevet.  Udsendelsen af nyhedsbrevet og målingen af præstationen er baseret på dit samtykke i  henhold til art. 6 stk. 1 lit. a, art. 7 GDPR.  
 3. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev tilbage og ophøre  med at modtage nyhedsbrevet. Du kan erklære din tilbagekaldelse ved at klikke på linket i  hver nyhedsbrevs-e-mail eller ved at sende en e-mail til os på [email protected].    
 4. Sociale medier, portaler  
 5. Vi er repræsenteret på nedenstående sociale netværk og portaler til evaluering af  arbejdsgivere. Disse tilstedeværelser drives udelukkende af de respektive udbydere. De  tjener til at kommunikere direkte med kunder, interesserede parter og brugere. Hvis du  kontakter os via vores sociale mediekanaler, behandler vi de data, som du giver os, samt de  data, der er nødvendige for at behandle din anmodning (art. 6 stk. 1, litra b GDPR). I det  omfang du har givet dit samtykke til operatørerne af de respektive sociale medieplatforme  (f.eks. ved hjælp af en checkbox opt-in), sker behandlingen på grundlag af art. 6 stk. 1 a  GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke hos operatøren af den pågældende  platform med virkning for fremtiden.  
 6. Når du besøger vores sociale mediesider, registreres dine brugerdata og stilles til rådighed  for os af operatøren. De nøjagtige datatyper varierer fra udbyder til udbyder, men omfatter  generelt følgende oplysninger:  

  

Dokumentkontrol  

Sidst opdateret: 04/15/2021  Version: 1 

 1. Da vores sociale mediekanaler drives af udbyderne af de respektive sociale netværk, kan der  ske en yderligere brug af dine personlige data af den respektive operatør, som vi ikke har  nogen indflydelse på. Dette indebærer ofte registrering af din IP-adresse, oprettelse af  statiske evalueringer og behandling af yderligere oplysninger, der er gemt i form af cookies.  Vi har ingen indflydelse på genereringen og præsentationen af disse data og kan hverken slå  denne funktion fra eller forhindre behandlingen af dataene.  
 2. Påberåbelse af de registreredes rettigheder og anmodninger kan mest effektivt rettes direkte  til platformudbyderne, da kun de har adgang til dine data og kan træffe øjeblikkelige  foranstaltninger og give oplysninger. Hvis vores samarbejde er nødvendigt i den forbindelse,  vil vi støtte dig i håndhævelsen af dine rettigheder som registreret person.  
 3. Yderligere detaljerede oplysninger om brugsbetingelserne for den pågældende platform  samt en detaljeret beskrivelse af den videre databehandling og de respektive muligheder for  indsigelse findes på udbydernes sider under:  

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications samt  http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.  

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy https://privacy.xing.com/en/privacy policy/printable-version 

Dokumentkontrol  

Sidst opdateret: 04/15/2021  Version: 1 

 1. Plug-ins sociale medier  
 2. Vi har integreret plug-ins i vores webtjenester. Disse plug-ins er angivet ved den respektive  knap, der hører til tjenesten. Ved hjælp af plugins kan brugerne dele eller sende links til de  tilsvarende websteder i sociale netværk som Facebook eller Twitter eller anbefale indholdet  der. Ved aktiv interaktion med disse plugins, f.eks. ved at klikke på den pågældende knap  eller ved at efterlade en kommentar, overføres disse oplysninger direkte til den pågældende  tjeneste og gemmes der.  
 3. Når du besøger en af vores webtjenester, der indeholder et aktiveret plugin, etablerer din  browser en forbindelse med serverne for den pågældende tjeneste, som igen overfører  indholdet af plugin’et til din browser, som derefter integrerer det i den viste side.  Oplysningerne om besøget på vores webtjenester videresendes således til den pågældende  tjeneste. Vi indsamler ikke selv personlige data ved hjælp af de sociale plugins eller om deres  anvendelse og har ingen indflydelse på, hvilke data et aktiveret plugin indsamler og hvordan  disse anvendes af udbyderen. Det må antages, at i det mindste IP-adressen og  

enhedsrelaterede oplysninger indsamles og anvendes. Det er også muligt, at  

tjenesteudbyderen forsøger at gemme cookies på den anvendte computer. Hvis du er logget  ind på den pågældende tjeneste samtidig med, at du besøger vores webtjenester via din  personlige brugerkonto (f.eks. via en anden browsersession), kan tjenesteudbyderen tildele  besøget på vores webtjenester til din konto.  

 1. Almindelige plug-ins til sociale medier overfører de ovennævnte brugerdata til operatøren af  det sociale netværk, hver gang der er adgang til webstedet. Dette gælder også, når du som  bruger af webstedet ikke er logget ind eller ikke er medlem af netværket. For at forhindre  ubevidst og utilsigtet indsamling og overførsel af personlige data til tjenesteudbyderen  anvender vi den såkaldte “2-klik-løsning” på vores webtjenester: For at aktivere et ønsket  plugin skal det først aktiveres ved at klikke på den tilsvarende knap. Først når plugin’et er  aktiveret, udløses indsamlingen af oplysninger og deres overførsel til tjenesteudbyderen.  Uden at aktivere plugin’et, hvilket kun sker på din egen anmodning, kan du derfor surfe på  vores webtjenester uden at overføre personlige data til operatørerne af sociale netværk på  en databeskyttelseskonform måde. I dette tilfælde sker databehandlingen på grundlag af art.  6 stk. 1 lit. f GDPR og af hensyn til at bevare din meningsfrihed og for at gøre det lettere at  (sam)dele bidrag.  

Af databeskyttelseshensyn bruger vi den såkaldte “Shariff-løsning”, som er udviklet af c’t  magazine. Shariff-løsningen fungerer på den måde, at alle data og funktioner, der er  nødvendige for at vise knapperne, i første omgang leveres af vores webserver. Først når du  beslutter dig for at dele en artikel via den tilsvarende knap og klikker på den, overføres  dataene til operatøren af den pågældende sociale medietjeneste. I dette tilfælde sker 

Dokumentkontrol  

Sidst opdateret: 04/15/2021  Version: 1 

databehandlingen på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f GDPR og af hensyn til at bevare din  ytringsfrihed og for at gøre det lettere at (co-)dele bidrag.  

Hvis du klikker manuelt på plug-in’et, behandles denne handling som dit frivillige, aktive  samtykke (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke uden  begrundelse med virkning for fremtiden.  

 1. De anvendte plug-ins er begrænset til applikationer fra de virksomheder, der er anført under  “Sociale medier, portaler”. Vi har ingen indflydelse på de indsamlede data og  

databehandlingsprocedurer, og vi er heller ikke bekendt med det fulde omfang af  dataindsamlingen, formålet med behandlingen og opbevaringsperioderne. Vi har heller ingen  oplysninger om plug-in-leverandørens sletning af de indsamlede data. Vi bestræber os på at  opfylde vores oplysningspligt og tilbyde de berørte personer størst mulig gennemsigtighed i  informationen. Hvis du har brug for mere detaljerede oplysninger om disse virksomheders  databehandling, anbefaler vi, at du kontakter den dataansvarlige for den pågældende  tjeneste Hvis vores samarbejde skulle være nødvendigt, vil vi naturligvis støtte dig i  håndhævelsen af dine rettigheder som registreret person.  

 1. Facebook Insights – “Facebook Fanpages”  
 2. Ved et besøg på vores Facebook-side indsamler Facebook bl.a. din IP-adresse samt andre  oplysninger, som gemmes på din enhed i form af cookies. Disse oplysninger bruges til at give  os som operatør af Facebook-siden statistiske oplysninger om brugen af Facebook. Vi kan få  adgang til disse statistikker via såkaldte Facebook “insights”. Disse statistikker indsamles og  stilles udelukkende til rådighed af Facebook. Vi har som operatør af siden ingen indflydelse  på deres frembringelse og præsentation. Vi kan hverken stoppe eller forhindre deres  generering og databehandling. Du kan finde yderligere oplysninger om “Insights”, som  Facebook stiller til rådighed, her: https://www.facebook.com/help/pages/insights.  
 3. Følgende oplysninger får vi af Facebook via “Insights”: Antal sidevisninger, “likes”,  sideaktiviteter, rækkevidde, indtryk, videovisninger, klik på og reaktioner på indlæg,  rækkevidde af indlæg, kommentarer, delt indhold, svar, kønsfordeling, regional fordeling af  brugerne (oprindelse baseret på land og by), sprog, åbninger og klik i butikken, klik på  adressen og telefonnummeret.  
 4. Driften af denne Facebook-side og behandlingen af brugernes personoplysninger i  forbindelse med den er baseret på art. 6 (1), sætning 1, litra f i GDPR og vores legitime  interesse i at informere og interagere med brugere og besøgende på vores Facebook-side.  
 5. Som operatør af denne fanside er vi sammen med Facebook ansvarlige for  

databehandlingen. Derfor har vi inden for rammerne af den såkaldte “Page Insights”tilføjelse  aftalt med Facebook, hvilken part der har hvilke forpligtelser i henhold til GDPR. 

Dokumentkontrol  

Sidst opdateret: 04/15/2021  Version: 1 

Hovedansvaret for behandlingen af indsigtsdataene i henhold til GDPR forbliver hos  Facebook. Facebook er forpligtet til behørigt at opfylde alle forpligtelser i henhold til GDPR i  forbindelse med behandling af indsigtsdata (bl.a. art. 12 og 13, 15-22 og 32-34 GDPR). Du  kan gøre dine rettigheder som datasubjekt i henhold til GDPR gældende enten hos os eller  hos Facebook Ireland Limited (“Facebook Ireland”). Hvis du som registreret i henhold til  GDPR kontakter os med hensyn til behandling af indsigtsdata og Facebook Irlands  forpligtelser i  

forbindelse med tilføjelsen “Page Insights”, er vi forpligtet til at videresende alle relevante  oplysninger herom til Facebook Ireland. Du kan finde omfattende oplysninger om Page  Insights addon og den dataansvarliges forpligtelser her:  

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.  

 1. Du kan finde Facebook-adressen og Facebooks privatlivspolitik nedenfor:  

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, EUA;  

http://www.facebook.com/policy.php; for flere oplysninger om Facebooks indsamling og  behandling af data: http://www.facebook.com/help/186325668085084,  

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications e 

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.  

  

 1. Google Analytics  
 2. Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google LLC. Den  ansvarlige tjenesteudbyder i EU er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,  Dublin 4, Irland (“Google”).  
 3. Vi bruger Google Analytics til at analysere brugen af vores websted for at kunne forbedre det  løbende. Med de opnåede statistikker kan vi forbedre vores tilbud, gøre det mere interessant  for dig som bruger og øge succesen af vores markedsføringskampagner. Til dette formål  registreres dine brugsdata, f.eks. din IP-adresse, de sider, du har ringet til (klikvej),  konverteringer som f.eks. nyhedsbrevsregistreringer eller downloads, klik, opholdslængde,  region eller de tekniske oplysninger om din browser. Til dette formål bruger Google Analytics  “cookies”, som er tekstfiler, der placeres på din computer, og som hjælper hjemmesiden  med at analysere, hvordan brugerne bruger hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af  cookien om din brug af dette websted, overføres og opbevares normalt på en Google-server i  USA.  
 4. Retsgrundlaget for denne databehandling er i henhold til art. 6 (1) sætning 1 lit. a) GDPR dit  samtykke, som du har givet via cookie-banneret. Behandlingen foretages for at analysere og  optimere vores hjemmeside. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for  fremtiden ved at opsøge cookien og ændre dit valg der. Du kan også forhindre lagring af  cookies ved at ændre indstillingerne i din browsersoftware. Vi gør dog opmærksom på, at du 

Dokumentkontrol  

Sidst opdateret: 04/15/2021  Version: 1 

i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktioner på denne hjemmeside fuldt ud. Du kan  også forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af  hjemmesiden (herunder din IP-adresse) til Google og Googles behandling af disse data ved  ikke at give dit samtykke til indstillingen af cookien eller ved at downloade og installere det  browser-plugin, der er tilgængeligt under følgende link:  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

Dette websted bruger Google Analytics med udvidelsen “anonymizeIp”. Det betyder, at  IPadresser behandles i forkortet form, hvilket betyder, at det ikke er muligt for os at  identificere en person. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en  Google-server i USA og forkortes der. Den IP-adresse, som din browser overfører inden for  rammerne af Google Analytics, bliver ikke slået sammen med andre data fra Google.  

Dette websted bruger også Google Analytics til en analyse af besøgsstrømmene på tværs af  enhederne, hvilket sker via et bruger-id. Du kan deaktivere den tværgående analyse af din  brug på tværs af enhederne i din kundekonto under “Mine data”, “Personlige data”.  

 1. Modtageren af oplysningerne er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin  4, Irland som databehandler. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med  Google og indgået EU’s standardbestemmelser om databeskyttelse. Google LLC med  hjemsted i Californien, USA, og eventuelt amerikanske myndigheder kan have adgang til de  data, der er lagret af Google. Se Googles privatlivspolitik for yderligere oplysninger om  formålet med og omfanget af de data, der indsamles og behandles af Google, og for  yderligere oplysninger om dine rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger og  indstillingsmuligheder: www.google.com/policies/privacy,  

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, oversigt over databeskyttelse:  http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, privatlivspolitik:  

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.  

  

 1. Google Remarketing  
 2. Vores websted bruger Google Analytics Remarketing-funktionen i forbindelse med de  tværgående funktioner fra udbyderne Google AdWords og Google DoubleClick.  
 3. Denne funktion gør det muligt at forbinde de reklamemålgrupper, der er oprettet med  Google Analytics Remarketing-værktøjet, med Google AdWords og Google DoubleClick’s  funktion på tværs af enheder. På denne måde kan interessebaserede, personlige  reklamebudskaber, der er tilpasset dig på baggrund af din tidligere brug og surfadfærd på en  enhed (f.eks. mobiltelefon), også vises på en anden af dine enheder (f.eks. tablet eller  bærbar computer). Til støtte for denne funktion indsamler Google Analytics  

googleautentificerede bruger-id’er for at definere og oprette målgrupper til reklame på tværs  af enheder. 

Dokumentkontrol  

Sidst opdateret: 04/15/2021  Version: 1 

 1. Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er art. 6 stk. 1 sætning 1 lit. A GDPR, dit  samtykke, som du har givet med cookie-banneret. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit  samtykke med virkning for fremtiden ved at opsøge cookie-indstillingerne og ændre dit valg  der. Du kan også forhindre lagring af cookies ved at indstille din browser-software i  overensstemmelse hermed. Vi gør dig opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan  bruge alle funktioner på vores hjemmeside. Du kan også forhindre Google i at indsamle de  data, der genereres af cookien og vedrører din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) og i  

at behandle disse data af Google ved ikke at give dit samtykke til indstillingen af cookien eller  ved permanent at modsætte dig remarketingværktøjet på tværs af enheder ved at  deaktivere personlig reklame i din Google-konto ved at følge dette link:  

https://www.google.com/settings/ads/onweb/.  

 1. Modtageren af data er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,  Irland, som databehandler. Weh ave indgået en ordrebehandlingskontrakt med Google til  dette formål. Google LLC, der har hjemsted i Californien, og muligvis amerikanske  myndigheder kan få adgang til de data, der er lagret hos Google. Yderligere oplysninger og  databeskyttelsesreglerne kan findes i Googles databeskyttelseserklæring:  

https://www.google.com/policies/technologies/ads/.  

 1. Facebook tilpassede målgrupper  
 2. Webstedet bruger også remarketing-funktionen fra Facebook Inc. (“Facebook”). Dette gør  det muligt for brugere af hjemmesiden at få vist interesse-relaterede reklamer, når de  besøger det sociale netværk Facebook eller andre hjemmesider, der også bruger denne  proces. Vi forfølger den interesse at vise dig reklamer, der er interessante for dig, for at gøre  vores hjemmeside mere interessant for dig.  
 3. På grund af de anvendte markedsføringsværktøjer etablerer din browser automatisk en  direkte forbindelse med Facebook-serveren. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den  videre anvendelse af de data, der indsamles af Facebook ved brug af dette værktøj, og derfor  informerer vi dig i overensstemmelse med vores viden. Ved at integrere Facebook Custom  Audiences modtager Facebook oplysninger om, at du har besøgt vores hjemmeside eller  klikket på en annonce fra os. Hvis du er registreret i en Facebook-tjeneste, kan Facebook  tildele besøget på vores hjemmeside til din konto. Selv hvis du ikke er registreret eller logget  ind på Facebook, er der en mulighed for, at Facebook finder ud af og gemmer din IP-adresse  og andre identifikationselementer.  
 4. Funktionen kan deaktiveres for loggede brugere under følgende link:  

https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. 

Dokumentkontrol  

Sidst opdateret: 04/15/2021  Version: 1 

 1. Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er art. 6 stk. 1, sætning 1, litra f GDPR.  Yderligere oplysninger findes på følgende: https://www.facebook.com/about/privacy.    
 2. Google AdWords  
 3. Dette websted bruger Google Adwords, en webtjeneste fra Google LLC. Den ansvarlige  tjenesteudbyder i EU er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,  Irland (“Google”).  
 4. Vi bruger Google Adwords til at gøre opmærksom på vores tilbud ved hjælp af  reklamemateriale (såkaldte Google Adwords) på eksterne websteder. Vi kan i forbindelse  med dataene fra reklamekampagnerne afgøre, hvor succesfulde de enkelte  

reklameforanstaltninger er. Hermed forfølger vi interessen for at vise dig reklamer, der er  interessante for dig, for at gøre vores hjemmeside mere interessant og for at opnå en rimelig  beregning af reklameomkostningerne. Disse reklamemedier leveres af Google via såkaldte  “Ad-servere”. Til dette formål bruger vi cookies fra annonceservere, som gør det muligt for  os at måle visse parametre for at måle succes, f.eks. visning af annoncer eller klik fra  brugerne. Hvis du kommer til vores hjemmeside via en Google-annonce, gemmer Google  Adwords en cookie på din enhed. Det unikke cookie-id, antallet af annonceindtryk pr.  placering (frekvens), sidste indtryk (relevant for konverteringer efter visning) og opt outinformationer (der markerer, at brugeren ikke længere ønsker at blive kontaktet)  gemmes normalt som analyseværdier for denne cookie. Disse cookies gør det muligt for  Google at genkende din internetbrowser. Hvis en bruger besøger visse sider på en AdWords kundes websted, og den cookie, der er gemt på hans computer, ikke er udløbet, kan Google  og kunden genkende, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet omdirigeret til den  pågældende side. Der tildeles en anden cookie til hver AdWords-klient. Cookies kan ikke  spores via Adwords-klienternes websteder.  

 1. Vi modtager statistiske evalueringer fra Google. Ved hjælp af disse evalueringer kan vi se,  hvilke af de anvendte reklameforanstaltninger der er særligt effektive. Vi modtager ingen  yderligere data fra brugen af reklamematerialet, og vi kan især ikke identificere brugerne på  grundlag af disse oplysninger. På grund af de anvendte markedsføringsværktøjer etablerer  din browser automatisk en direkte forbindelse med Google-serveren. Vi har ingen indflydelse  på omfanget og den videre anvendelse af de data, der indsamles af Google ved brug af dette  værktøj, og informerer dig derfor i henhold til vores videnstand: Gennem integrationen af  AdWords Conversion modtager Google oplysninger om, at du har opsøgt den tilsvarende del  af vores hjemmeside eller klikket på en annonce fra os. Hvis du er registreret i en  Googletjeneste, kan Google tildele besøget til din konto. Selv hvis du ikke er registreret hos  Google eller ikke har logget ind, er det muligt, at udbyderen finder ud af og gemmer din IP adresse.  

 

Dokumentkontrol  

Sidst opdateret: 04/15/2021  Version: 1 

 1. Retsgrundlaget for denne databehandling er i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a) i  GDPR dit samtykke, som indsamles via cookie-banneret. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit  samtykke med virkning for fremtiden ved at opsøge cookie-indstillingerne og ændre dit valg  der. Du kan også forhindre lagring af cookies ved at tilpasse indstillingerne i din  browsersoftware i overensstemmelse hermed; vi gør dog opmærksom på, at du i dette  tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang.  Desuden kan du forhindre indsamlingen af de data, der genereres af cookien og er relateret  til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) til Google samt Googles behandling af  disse data ved ikke at give dit samtykke til indstillingen af cookien eller ved permanent at  modsætte dig remarketing/targeting på tværs af enheder ved at deaktivere personliggjort  annoncering i din Google-konto; følg dette link for at gøre det:  

https://www.google.com/settings/ads/onweb/.  

 1. Modtageren af oplysningerne er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,  Dublin 4, Irland som databehandler. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale  med Google og indgået EU’s standardbestemmelser om databeskyttelse. Google LLC med  hjemsted i Californien, USA, og eventuelt amerikanske myndigheder kan have adgang til de  data, der er lagret af Google. Yderligere oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger  om Google AdWords, Google Conversion Tracking og privatlivspolitikken findes på:  https://www.google.de/policies/privacy/.  

  

 1. Google Tag Manager 
 2. Dette websted bruger Google Tag Manager, en tag management-løsning fra Google LLC. Den  ansvarlige tjenesteudbyder i EU er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,  Dublin 4, Irland (“Google”). 
 3. Vi bruger Google Tag Manager til at administrere vores website tags. For at overvåge  systemets stabilitet og ydeevne kan Google Tag Manager indsamle nogle aggregerede data  om afbrænding af tags. Disse data omfatter ikke brugernes IP-adresser eller brugerspecifikke  identifikatorer, der kan knyttes til en bestemt person. Bortset fra data i standard HTTP forespørgselslogfiler, som alle slettes inden for 14 dage efter modtagelsen, indsamler,  opbevarer eller deler Google Tag Manager ikke oplysninger om besøgende på vores kunders  ejendomme, herunder besøgte side-URL’er. 
 4. Retsgrundlaget for denne databehandling er i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) GDPR dit  samtykke, som du har givet via cookie-banneret. Behandlingen foretages for at analysere og  optimere vores hjemmeside. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for  fremtiden ved at opsøge cookien og ændre dit valg der. Du kan også forhindre lagring af  cookies ved at ændre indstillingerne i din browsersoftware. Du kan også forhindre indsamling  af data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (herunder din IP adresse) til Google og Googles behandling af disse data ved ikke at give dit samtykke til 

Dokumentkontrol  

Sidst opdateret: 04/15/2021  Version: 1 

indstillingen af cookien eller ved at downloade og installere det browser-plugin, der er  tilgængeligt under følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

 1. Modtager af oplysningerne er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin  4, Irland, som databehandler. Til dette formål har vi indgået en databehandleraftale med  Google og indgået EU’s standardbestemmelser om databeskyttelse. Google LLC med hjemsted i Californien, USA, og eventuelt amerikanske myndigheder kan få adgang til de  data, der er lagret af Google. Se Googles privatlivspolitik for yderligere oplysninger om  formålet med og omfanget af de data, der indsamles og behandles af Google, og for  yderligere oplysninger om dine rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger og  indstillingsmuligheder: www.google.com/policies/privacy, privatlivspolitik:  

https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en#:~:text=Data%20indsamlet %20af%20Google%20Tag,forbundet%20med%20en%20bestemt%20individual

 1. Microsoft Clarity 
 2. Dette websted bruger Microsoft Clarity. Den ansvarlige tjenesteudbyder er Microsoft  Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. 
 3. Vi bruger Microsoft Clarity til at forstå, hvordan brugerne interagerer med vores websted.  Microsoft Clarity registrerer brugerinteraktioner på dit websted, f.eks. hvordan siden er  blevet gengivet, og hvilke interaktioner din bruger har haft på dit websted, f.eks.  musebevægelser, klik, scrollninger osv. Ved at bruge Claritys robuste analyseværktøjer  forbedrer vi dit website for dine kunder og din virksomhed.  
 4. Retsgrundlaget for denne databehandling er i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) GDPR dit  samtykke, som du har givet via cookie-banneret. Behandlingen foretages for at analysere og  optimere vores hjemmeside. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for  fremtiden ved at opsøge cookien og ændre dit valg der. Du kan også forhindre lagring af  cookies ved at ændre indstillingerne i din browsersoftware. Flere oplysninger her  https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.  
 5. Modtageren af personoplysninger er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond,  WA 98052-6399, USA. Du kan finde flere detaljer og oplysninger om Microsofts specifikke  privatlivspolitik på https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement 
 6. Ometria  
 7. Dette websted bruger Ometria til at have et enkelt og samlet overblik over hver enkelt kunde  med henblik på at øge salget gennem personligt tilpasset indhold, der er skræddersyet til det  respektive segment. Den ansvarlige tjenesteudbyder er Ometria Ltd. 38 Park St, London,  Greater London, W1K 2JF, Det Forenede Kongerige (“Ometria”).

Dokumentkontrol  

Sidst opdateret: 04/15/2021  Version: 1 

 1. Retsgrundlaget for denne databehandling er i henhold til art. 6 (1) (f) GDPR vores legitime  interesse i at træffe datadrevne beslutninger om kundesegmentering,  

produktmerchandising, markedsføring og kundeoplevelse på stedet.  

 1. Modtageren af dataene er Ometria Ltd. 38 Park St, London, Greater London, W1K 2JF, Det  Forenede Kongerige. 
 2. Se Ometrias privatlivspolitik for yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af de  indsamlede og behandlede data: https://ometria.com/privacy-policy. 
 3. Facebook Pixel 
 4. Dette websted bruger Facebook Pixel. Den ansvarlige tjenesteudbyder er Facebook Ireland  Limited (“Facebook”) 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin, D02, Irland. 
 5. Når du surfer på dette websted, indsamler Facebook en begrænset mængde data  vedrørende din browsing, såsom, men ikke begrænset til, følgende: Facebook-bruger-ID,  browseroplysninger, brugsdata, ikke-følsomme brugerdefinerede data, henvisnings-URL,  Pixel-ID, brugeradfærd, sete annoncer, interaktioner med reklamer, tjenester og produkter,  markedsføringsoplysninger, set indhold, IP-adresse, enhedsoplysninger, succes med  markedsføringskampagner, geografisk placering, hashed e-mail. Facebook bruger  oplysningerne til at analysere, om kunderne foretager en handling efter at have set vores  Facebook-annonce, til at nå ud til de samme kunder igen ved hjælp af et brugerdefineret  publikum og til at opnå kundeoptimering ved at levere vores annoncer til personer, der er  mere tilbøjelige til at foretage bestemte handlinger.  
 6. Retsgrundlaget for denne databehandling er i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) GDPR dit  samtykke, som du har givet via cookie-banneret. Behandlingen foretages med henblik på  markedsføring, retargeting, sporing, analyse og annoncering. Du kan til enhver tid  tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at opsøge cookie-indstillingerne og  ændre dit valg der.  
 7. Modtager af dataene er Facebook Ireland Limited (“Facebook”) 4 Grand Canal Square, Grand  Canal Harbor, Dublin, D02, Irland og Facebook, Inc. som databehandlere. Bemærk venligst, at  denne tjeneste kan overføre data uden for Den Europæiske Union og Det Europæiske  Økonomiske Samarbejdsområde og til et land, der ikke tilbyder et tilstrækkeligt  databeskyttelsesniveau. Hvis dataene overføres til USA, er der risiko for, at dine data kan  blive behandlet af amerikanske myndigheder til kontrol- og overvågningsformål, uden at du  eventuelt kan gøre indsigelse.  
 8. Se Facebooks privatlivspolitik for yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af de  indsamlede og behandlede data. https://www.facebook.com/privacy/explanation. Klik her 

Dokumentkontrol  

Sidst opdateret: 04/15/2021  Version: 1 

for at tilbagekalde på alle den behandlende virksomheds domæner.  

https://www.facebook.com/ads/preferences/

 1. Amazon-partnerskabsprogram  
 2. Emma Sleep er deltager i Amazon Europe S.A.R.I. Partner Program og er partner i Advertising  Program, som er designet til at levere et medie for websteder, der kan bruges til at tjene  penge ved at placere reklamer og links til http://www.amazon.de reklameomkostninger. Med programmet er vi interesseret i at vise dig reklamer, som er interessante for dig, og som  gør vores hjemmeside mere interessant for vores brugere.  
 3. For at kunne levere annoncerne indsamles statistiske oplysninger om dig, som behandles af  vores annonceringspartnere. Ved at besøge hjemmesiden modtager Amazon oplysninger  om, at du har besøgt den pågældende side på vores hjemmeside. Til dette formål bruger  

Amazon web beacons til at fastslå dine behov og om nødvendigt til at sætte en cookie på din  computer. De data, der er nævnt i punkt 3 i denne erklæring, vil blive videregivet. Vi har  ingen indflydelse på de indsamlede data, og vi er heller ikke bekendt med det fulde omfang  af dataindsamlingen og opbevaringsperioden. Hvis du er logget ind på Amazon, kan dine data  tildeles direkte til din konto der. Hvis du ikke ønsker at blive tilknyttet din Amazon-profil, skal  du logge ud. Det er muligt, at dine data vil blive delt med Amazon-leverandører og offentlige  myndigheder. Vi har ingen indflydelse på de data, der indsamles, og vi er heller ikke bekendt  med det fulde omfang af dataindsamlingen. Dataene overføres til USA og evalueres der.  Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er art. 6 sek. 1 p. 1 lit. f GDPR.  

 1. Du kan forhindre installationen af cookies fra Amazons partnerprogram på en række måder:  i) ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed, især vil undertrykkelse af  cookies fra tredjeparter forhindre dig i at modtage reklamer fra tredjeparter; ii) ved at  deaktivere amazons interessebaserede annoncer via linket  

http://www.amazon.de/gp/dra/info; iii) ved at deaktivere de interessebaserede annoncer fra  de udbydere, der er en del af den selvregulerende kampagne “About Ads” via linket  http://www.aboutads.info/choices, hvorved disse indstillinger slettes, når du sletter dine  cookies. Vi gør opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktioner i  dette tilbud i fuldt omfang.  

 1. Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og behandlingen  heraf samt yderligere oplysninger om dine rettigheder i denne henseende og  

indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv kan også fås ved henvendelse til: Amazon  EU S.A.R.R.l., Amazon Services Europe S.A.R.R.l. og Amazon Media EU S.A.R.l., alle tre  beliggende 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg; e-mail: [email protected]. Amazon  har tilsluttet sig EU-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.  For yderligere oplysninger om Amazons brug af data henvises til virksomhedens  privatlivspolitik: 

Dokumentkontrol  

Sidst opdateret: 04/15/2021  Version: 1 

http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeI  d=3312401 og http://www.amazon.de/gp/BIT/InternetBasedAds. 

 1. YouTube-videoer  
 2. Til markedsføringsformål har vi indlejret YouTube-videoer i vores online-tilbud, videoer, som  gemmes på http://www.youtube.com og kan afspilles direkte fra vores websted. Disse  videoer er indlejret ved hjælp af “privacy-enhanced mode”, dvs. at YouTube ikke indsætter  cookies til analyse af brugeradfærd, f.eks. for at tilpasse videoafspilningen. I stedet er  videoanbefalingerne baseret på den aktuelle video. Videoer, der afspilles i forbedret  privatlivstilstand, har ingen indflydelse på, hvilke videoer der anbefales til en bruger på  YouTube. Retsgrundlaget for dette er art. 6 stk. 1, litra f) GDPR. Vores legitime interesse  ligger i at forbedre kvaliteten af vores internettilstedeværelse.  
 3. Når du besøger hjemmesiden, modtager YouTube oplysninger om, at du har besøgt den  pågældende underside på vores hjemmeside. Dette medfører, at visse brugerdata overføres  til YouTube. En overførsel af dataene til YouTube finder sted, uanset om YouTube stiller en  brugerkonto til rådighed, hvorigennem du er logget ind, eller om der ikke findes nogen  brugerkonto. Hvis du er logget ind hos Google, bliver dine data overført direkte til din konto.  Hvis du ikke ønsker tilknytningen til din profil på YouTube, skal du logge ud, før du aktiverer  afspilningsknappen. Med henblik på funktionalitet samt til analyse af brugsadfærd gemmer  YouTube permanent cookies via din internetbrowser på din slutenhed. Hvis du ikke er  indforstået med denne behandling, har du mulighed for at forhindre lagring af cookies ved at  justere indstillingerne i din internetbrowser. YouTube gemmer også dine data som  brugerprofiler og bruger dem til reklame, markedsundersøgelser og/eller  

efterspørgselsorienteret design af sit websted. En sådan evaluering foretages især (også for  brugere, der ikke er logget ind) for at kunne levere reklamer, der er skræddersyet til dine  behov, og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores  websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af brugerprofiler, men du skal  kontakte YouTube for at udøve denne ret. YouTube kan behandle dine personlige  oplysninger på servere i USA.  

 1. Yderligere oplysninger om formålet med, omfanget af dataindsamlingen, dine rettigheder,  indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv og YouTube’s behandling findes på:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy,  

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de, 

https://www.youtube.com/static?gl=DE&template=terms&hl=de, 

https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de. 

Dokumentkontrol  

Sidst opdateret: 04/15/2021  Version: 1